Erp Sbb Professional
Erp Sbb Professional
baner 1_1B
Erp Sbb Professional
Erp SBB Professional
previous arrow
next arrow

BHP

Moduł zapewnia ewidencję pobrań, śledzenie terminów użytkowania i limitów zużycia odzieży roboczej oraz przygotowywanie zapotrzebowań na środki ochrony osobistej.

System umożliwia:

  • Ewidencję i zarządzanie środkami ochrony osobistej
  • Prowadzenie kartotek odzieży roboczej i wyposażenia
  • Rejestrację wymaganych badań okresowych wg kryteriów zdefiniowanych w systemie kadrowym
  • Ewidencję przeprowadzonych badań i opinii lekarzy
  • Automatyczne przypominanie o terminach badań
  • Automatyczne generowanie rozdzielników księgowych
Korzyści:
  • Planowanie i monitorowanie zakupów środków ochrony osobistej
  • Szybki dostęp do informacji