Erp Sbb Professional
Erp Sbb Professional
baner 1_1B
Erp Sbb Professional
Erp SBB Professional
previous arrow
next arrow

Monitorowanie produkcji

Moduł monitorowania produkcji nadzoruje procesy produkcyjne.

Dostarczone przez system informacje obrazują zależności pomiędzy etapem planowania a etapem realizacji, co pozwala na bieżące korygowanie planu produkcji. Zestaw funkcji specjalnych modułu umożliwia sterowanie przebiegiem prac na wszystkich stanowiskach. Śledzenie produkcji w toku dostarcza bezpośredniej informacji o przepływie materiałów, obciążeniu stanowisk pracy, kosztach pracy poszczególnych zleceń i przyczynach powstawania braków. Otwarta budowa aplikacji pozwala na przygotowanie zestawu funkcji zapewniających dostęp do pożądanych informacji.

Korzyści:
  • Pełna informacja o przebiegu procesu produkcji
  • Skrócenie przestojów planowanych i nieplanowanych
  • Zmniejszenie ryzyka nieterminowych realizacji zleceń
  • Identyfikacja i analiza przyczyn powstawania braków
  • Bieżąca korekta wykorzystania materiałów, parku maszynowego i zasobów kadrowych
  • Zmniejszenie ryzyka wyprodukowania wadliwych wyrobów
  • Zwiększenie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych
  • Obniżenie kosztów produkcji
  • Poprawa jakości produktów