Erp Sbb Professional
Erp Sbb Professional
baner 1_1B
Erp Sbb Professional
Erp SBB Professional
previous arrow
next arrow

Rozliczanie produkcji

Moduł do rozliczania produkcji zapewnia:

 • Ewidencję kosztów produkcji w formie dokumentów księgowych, dokumentów handlowych, składników płacowych, dokumentów delegacji i innych dokumentów
 • Uzupełnienie rozliczeń o narzuty wynikające z kosztów funkcjonowania firmy
 • Wycenę produkcji w toku
 • Wyliczanie kosztów rzeczywistych z rozbiciem na zlecenia lub z podziałem na rodzaje kosztów
 • Porównanie kosztów produkcji w różnych układach agregacji danych
 • Ocenę kosztów w układach zleceń, kontraktów, kontrahentów, wyrobów lub usług
 • Porównanie kosztów normatywnych z kosztami realizacji
Korzyści
 • Ocena efektywności zlecenia
 • Prawidłowe wyliczenie cen wyrobów i półfabrykatów na podstawie faktycznych kosztów produkcji
 • Zmniejszenie ryzyka nieopłacalności wykonania zlecenia produkcyjnego
 • Ocena kosztów realizacji zlecenia na każdym etapie produkcji
 • Obniżenie kosztów realizacji zleceń
 • Wzrost konkurencyjności na rynku
 • Wspomaganie decyzji w zakresie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa
 • Optymalizacja kosztów produkcji