Erp Sbb Professional
Erp Sbb Professional
baner 1_1B
Erp Sbb Professional
Erp SBB Professional
previous arrow
next arrow

Utrzymanie ruchu

Utrzymanie Ruchu wspomaga zarządzanie parkiem maszynowym, liniami produkcyjnymi oraz kadrą techniczną. Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji zespołów i detali maszyn i urządzeń. Każda pozycja ewidencji przypisana jest do struktury komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za utrzymanie sprawności maszyn lub urządzeń. Funkcje specjalne systemu wspierają koordynację planów przeglądów i remontów z planami produkcji. Bieżące monitorowanie stanu maszyn i urządzeń pozwala na optymalizację kosztów remontów oraz przygotowanie precyzyjnych planów zakupów części zamiennych i usług.

Korzyści:
  • Racjonalizacja kosztów eksploatacji maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych
  • Bezpieczeństwo pracowników
  • Poprawa efektywności i ergonomii pracy
  • Zapewnienie ciągłości produkcji
  • Wspomaganie zarządzania parkiem maszynowym
  • Wzrost jakości wykonywanych zadań
  • Obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem ruchu
  • Zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy z zachowaniem procedur przewidzianych w ISO