PRZYJAZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

 

W PEŁNI DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB

 

PONAD 20 LETNIE DOŚWIADCZENIE NASZYCH KONSULTANTÓW

 

SBB SOFT

Podstawową działalnością firmy SBB SOFT Sp. z o. o. jest wytwarzanie oraz wdrażanie autorskiego oprogramowania klasy ERP o nazwie ERP SBB Professional. W Ramach swojej działalności firma zapewnia kompleksowe rozwiązania IT dla dużych, średnich i małych firm, zarówno dla firm sektora publicznego jak i prywatnego.

1
1

Controlling

ERP SBB PROFESSIONAL wspomaga podstawowe funkcje controllingu:

  • Planowanie, prognozowanie oraz kontrolę realizacji planów
  • Zapewnienie pełnej i spójnej informacji na temat działalności Firmy
  • Motywowanie kadry zarządzającej do samokontroli
  • Ostrzeganie o potencjalnych zagrożeniach i ryzykach
  • Czytelne i bieżące raportowanie

Controlling służy do badania efektywności działania firmy i umożliwia realną ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w stale zmieniających się warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Dane zgromadzone przez Controlling stanowią wiarygodne źródło informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Firma otrzymuje szeroką wiedzę o efektywności swoich działań, źródłach zysków lub strat, możliwościach i barierach rozwoju.

Korzyści:
  • Szybkie przejście od informacji zagregowanych do informacji o średnim stopniu agregacji i danych analitycznych np. pozycji dokumentów księgowych
  • Dyscyplina biznesowa we wszystkich ośrodkach decyzyjnych
  • Optymalizacja procesów decyzyjnych związanych bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa
  • Wzrost rentowności i konkurencyjności

„Dzięki oprogramowaniu ERP SBB PROFESSIONAL w pełni monitorujemy realizację poszczególnych kontraktów oraz sytuację finansową całego przedsiębiorstwa. Koszty są kontrolowane na bieżąco na podstawie danych z systemu FK i systemów pomocniczych. System daje możliwości przeprowadzenia szybkich analiz, a niepewność została ograniczona do minimum.”
Piotr Berger, Zastępca kierownika działu controllingu, SBB ENERGY