Erp Sbb Professional
Erp Sbb Professional
baner 1_1B
Erp Sbb Professional
Erp SBB Professional
previous arrow
next arrow

Controlling

ERP SBB PROFESSIONAL wspomaga podstawowe funkcje controllingu:

  • Planowanie, prognozowanie oraz kontrolę realizacji planów
  • Zapewnienie pełnej i spójnej informacji na temat działalności Firmy
  • Motywowanie kadry zarządzającej do samokontroli
  • Ostrzeganie o potencjalnych zagrożeniach i ryzykach
  • Czytelne i bieżące raportowanie

Controlling służy do badania efektywności działania firmy i umożliwia realną ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w stale zmieniających się warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Dane zgromadzone przez Controlling stanowią wiarygodne źródło informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Firma otrzymuje szeroką wiedzę o efektywności swoich działań, źródłach zysków lub strat, możliwościach i barierach rozwoju.

Korzyści:
  • Szybkie przejście od informacji zagregowanych do informacji o średnim stopniu agregacji i danych analitycznych np. pozycji dokumentów księgowych
  • Dyscyplina biznesowa we wszystkich ośrodkach decyzyjnych
  • Optymalizacja procesów decyzyjnych związanych bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa
  • Wzrost rentowności i konkurencyjności

„Dzięki oprogramowaniu ERP SBB PROFESSIONAL w pełni monitorujemy realizację poszczególnych kontraktów oraz sytuację finansową całego przedsiębiorstwa. Koszty są kontrolowane na bieżąco na podstawie danych z systemu FK i systemów pomocniczych. System daje możliwości przeprowadzenia szybkich analiz, a niepewność została ograniczona do minimum.”
Piotr Berger, Zastępca kierownika działu controllingu, SBB ENERGY