Erp Sbb Professional
Erp Sbb Professional
baner 1_1B
Erp Sbb Professional
Erp SBB Professional
previous arrow
next arrow

Kadry/Płace

Kadry to narzędzie do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim, które zapewnia efektywność i spójność polityki personalnej oraz wspomaga planowanie, rekrutację i ocenę pracowników.

Moduł zapewnia pełną integrację informacji na temat zasobów kadrowych całego przedsiębiorstwa. Bezpośredni dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym pozwala na szybką ocenę sytuacji i reakcję na każdym szczeblu kierowania projektami. Jest to wydajny moduł dla przedsiębiorstw doceniających zaawansowane możliwości systemów informatycznych. Wychodzi naprzeciw zmieniającym się trendom w zakresie zarządzania personelem a zastosowane narzędzia parametryzacji, pól słownikowych i możliwości dostosowania interfejsu są bardzo elastyczne i przyjazne użytkownikom.

Korzyści:
 • Optymalny dobór i zatrudnienie pracowników
 • Dostosowanie struktury organizacyjnej do planowanej strategii firmy
 • Prowadzenie spójnej polityki zarządzania personelem
 • Baza wiedzy o zasobach pracowniczych firmy
 • Monitorowanie absencji

Płace to moduł umożliwiający prowadzenie i realizację polityki wynagrodzeń firmy.

System zapewnia:

 • Tworzenie definicji systemów płacowych
 • Automatyczne naliczanie wynagrodzeń m.in. w oparciu o przepracowany czas pracy
 • Prowadzenie kartotek zarobkowych, podatkowych, emerytalnych, zasiłkowych
 • Generowanie raportów w oparciu o dane pracowników
 • Konstruowanie algorytmów naliczania wynagrodzeń
 • Elektroniczne rejestry kart pracy

Moduł Płacowy posiada możliwość definiowania wielu rodzajów list płac, i obsługuje umowy o pracę przewidziane w kodeksie pracy jak i umowy cywilnoprawne. Inne wybrane cechy modułu to: przekazywanie składek do izb zawodowych i związków zawodowych, kompleksowa obsługa wykonywania przelewów bankowych w formie papierowej i elektronicznej, automatyczna dekretacja not płacowych z podziałem na MPK lub centra kosztowe.

Korzyści:
 • Obniżenie kosztów wyliczania wynagrodzeń pracowników
 • Racjonalizacja zatrudnienia poprzez monitorowanie kompetencji pracowniczych
 • Zwiększenie prawidłowości wyceny produkcji poprzez monitorowanie faktycznych kosztów pracy
 • Zmniejszenie kosztów wypłaty wynagrodzeń poprzez automatyzację wykonywania przelewów bankowych
 • Zmniejszenie kosztów sporządzania dokumentacji dla ZUS, GUS, US oraz całej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa
 • Zwiększenie efektywności działania firmy

„We współpracy z firmą SBB SOFT, naszym dostawcą i producentem oprogramowania ERP SBB Professional, najbardziej cenne jest zaangażowanie w zwiększanie funkcjonalności systemu. System na bieżąco jest dostosowywany do naszych potrzeb, obecnie pracujemy nad wdrożeniem modułu: Ocena okresowa pracowników.

Ważnym elementem naszej współpracy jest również organizacja oraz czas realizacji zgłoszeń serwisowych, co w przypadku obszaru, za który odpowiadam tj. kadry i płace, ma istotne znaczenie.”

Marta Dębowska-Wilkosz, Dyrektor Personalny, SBB ENERGY