Erp Sbb Professional
Erp Sbb Professional
baner 1_1B
Erp Sbb Professional
Erp SBB Professional
previous arrow
next arrow

Gospodarka magazynowa

Moduł zapewnia obsługę wielu magazynów z pełną dowolnością budowy indeksu materiałowego.

Pozwala na tworzenie kartotek asortymentowych i ewidencję dokumentów obrotu materiałowego zgodnie ze specyfiką firmy z zapewnieniem zgodności z wymogami przepisów prawa. Umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej z pełną identyfikacją dostaw oraz elektroniczną emisją i ewidencją dokumentów magazynowych. Funkcje rejestracji i inwentaryzacji zintegrowane są z czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych. Pozwala to na sprawne wyszukiwanie miejsc lokalizacji materiałów. System posiada jednolity katalog kontrahentów dla wszystkich użytkowników. Analizy, zestawienia i sprawozdania pozwalają na prawidłowe zarządzanie magazynami, zabezpieczenie produkcji i usług oraz sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań.

Korzyści
  • Zmniejszenie kosztów funkcjonowania magazynów poprzez analizy zalegania materiałów na magazynie
  • Zapewnienie prawidłowości zamówień
  • Eliminacja zagrożeń przestojów produkcyjnych
  • Zmniejszenie ryzyka zakupu wadliwego materiału
  • Zmniejszenie pracochłonności sporządzania i rejestracji dokumentów obrotu materiałowego
  • Eliminacja pomyłek w dokumentach obrotu magazynowego
  • Pełna kontrola stanów i obrotów magazynowych poprzez zapewnienie przejrzystości procesu wyceny dostaw oraz automatycznej aktualizacji kartotek asortymentowych
  • Monitorowanie na bieżąco bilansu dostaw i zapasów
  • Zmniejszenie kosztów obsługi zapasów magazynowych poprzez bieżące analizy zalegania materiałów na magazynach