PRZYJAZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

 

W PEŁNI DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB

 

PONAD 20 LETNIE DOŚWIADCZENIE NASZYCH KONSULTANTÓW

 

SBB SOFT

Podstawową działalnością firmy SBB SOFT Sp. z o. o. jest wytwarzanie oraz wdrażanie autorskiego oprogramowania klasy ERP o nazwie ERP SBB Professional. W Ramach swojej działalności firma zapewnia kompleksowe rozwiązania IT dla dużych, średnich i małych firm, zarówno dla firm sektora publicznego jak i prywatnego.

1
1

Gospodarka magazynowa

Moduł zapewnia obsługę wielu magazynów z pełną dowolnością budowy indeksu materiałowego.

Pozwala na tworzenie kartotek asortymentowych i ewidencję dokumentów obrotu materiałowego zgodnie ze specyfiką firmy z zapewnieniem zgodności z wymogami przepisów prawa. Umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej z pełną identyfikacją dostaw oraz elektroniczną emisją i ewidencją dokumentów magazynowych. Funkcje rejestracji i inwentaryzacji zintegrowane są z czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych. Pozwala to na sprawne wyszukiwanie miejsc lokalizacji materiałów. System posiada jednolity katalog kontrahentów dla wszystkich użytkowników. Analizy, zestawienia i sprawozdania pozwalają na prawidłowe zarządzanie magazynami, zabezpieczenie produkcji i usług oraz sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań.

Korzyści
  • Zmniejszenie kosztów funkcjonowania magazynów poprzez analizy zalegania materiałów na magazynie
  • Zapewnienie prawidłowości zamówień
  • Eliminacja zagrożeń przestojów produkcyjnych
  • Zmniejszenie ryzyka zakupu wadliwego materiału
  • Zmniejszenie pracochłonności sporządzania i rejestracji dokumentów obrotu materiałowego
  • Eliminacja pomyłek w dokumentach obrotu magazynowego
  • Pełna kontrola stanów i obrotów magazynowych poprzez zapewnienie przejrzystości procesu wyceny dostaw oraz automatycznej aktualizacji kartotek asortymentowych
  • Monitorowanie na bieżąco bilansu dostaw i zapasów
  • Zmniejszenie kosztów obsługi zapasów magazynowych poprzez bieżące analizy zalegania materiałów na magazynach