Erp Sbb Professional
Erp Sbb Professional
baner 1_1B
Erp Sbb Professional
Erp SBB Professional
previous arrow
next arrow

Raportowanie

Obecnie firmy borykają się z nadmiarem zarejestrowanych danych.

Największym problemem jest wybór istotnych informacji i takie ich przetworzenie by użytkownik mógł w sposób łatwy i szybki rozpoznać wybrany obszar lub cały zakres działalności firmy. Moduł analiz biznesowych jest przyjaznym dla użytkowników narzędziem do raportowania i analizy danych. Wbudowane raporty i kreatory pozwalają na szybki dostęp do informacji biznesowych, na podstawie których mogą być podejmowane optymalne decyzje. Obserwacja analiz i raportów graficznych pozwala dokładniej zrozumieć zachodzące procesy i w porę wychwycić zagrożenia. Elastyczny sposób tworzenia raportów zapewnia dostęp do niestandardowych funkcji analitycznych. Wielowymiarowe analizy pozwalają wyodrębnić dane z księgi głównej, rejestrów sprzedaży, zakupów oraz innych ewidencji systemu i porównywać je z budżetem wg zdefiniowanych parametrów (np. czas, działy, projekty, itp.)

Korzyści
  • Zwiększenie trafności podejmowania decyzji
  • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez szybką reakcję na zmieniające się warunki biznesowe
  • Optymalizacja procesów zarządzania w wyniku dostępu do aktualnej, szybkiej informacji
  • Tworzenie strategii rozwoju firmy poprzez obserwację zaszłości historycznych w porównaniu z tendencjami i wskaźnikami wybiegającymi w przyszłość
  • Poprawa wydajności przedsiębiorstwa poprzez poprawę organizacji procesów biznesowych