Erp Sbb Professional
Erp Sbb Professional
baner 1_1B
Erp Sbb Professional
Erp SBB Professional
previous arrow
next arrow

Zakupy

System zapewnia planowanie i realizację zaopatrzenia materiałowego niezbędnego do wyprodukowania określonych wyrobów i usług.

Moduł umożliwia monitorowanie zgodności dostaw z zamówieniami oraz automatyczną ocenę dostawców. Zamówienia mogą być generowane na podstawie zarejestrowanych ofert od poszczególnych dostawców lub na podstawie prognoz sprzedaży w wybranym okresie czasu.

Dzięki zaawansowanym analizom system pozwala na ocenę potrzeb i śledzenie postępu realizacji zamówień. Analizy te pozwalają szybko określić lokalizację i przyczynę ewentualnych opóźnień w dostawach.

Korzyści:
  • Standaryzacja procesu zaopatrzenia
  • Planowanie zaopatrzenia zgodnie z harmonogramem produkcji
  • Zwiększenie aktywności w kontaktach z dostawcami
  • Wykrywanie zagrożeń przestojów produkcyjnych poprzez monitorowanie realizacji zamówień materiałów i półproduktów
  • Usprawnienie i kontrola terminów zgłoszonych reklamacji
  • Ocena dostawców
  • Usprawnienie procesu przygotowania zamówień
  • Monitoring dostaw i zapasów

„Pracujemy z naszymi dostawcami w ramach różnych projektów, więc jakość współpracy z danym kontrahentem mogą ocenić różne osoby. Chcieliśmy gromadzić opinie w jednym miejscu tak, by w przyszłości podejmować optymalne decyzje co do wyboru dostawcy. Tak powstał moduł Oceny Dostawcy. Szybko i bez niespodzianek.”
Michał Moś, Kierownik Działu Zakupów, SBB ENERGY