Erp Sbb Professional
Erp Sbb Professional
baner 1_1B
Erp Sbb Professional
Erp SBB Professional
previous arrow
next arrow

Konsultacje i doradztwo

Audyt sprzętu i oprogramowania

Co oferujemy?:
 • Uruchomienie systemu OCS Serwer / OCS Agent
 • Wykorzystanie posiadanego sprzętu przez zamawiającego lub dostawa nowego serwera
 • Instalacja agentów na komputerach w sieci (integracja z Active Directory)
 • Szkolenie administratora
 • Nadzór (opieka nad systemem, ponowna instalacja w przypadku awarii)
 • W ramach umowy dostarczamy rozwiązania „pod klucz” (konfigurujemy sprzęt, instalujemy oprogramowanie, wykonujemy audyt sprzętu i oprogramowania, przekazujemy wydruki posiadanego oprogramowania na poszczególne komputery).
 • Usługa zewnętrzna (instalacja serwera OCS w chmurze SBB SOFT)
 • GLPI – dodatkowa inwentaryzacja urządzeń (np. monitory, drukarki, aparaty fotograficzne) Ulotka GLPI

Program OCS Inventory obsługuje takie systemy jak: Microsoft Windows, Linux, BSD, Sun Solaris, IBM AIX, HP-UX, MacOS X.

Korzyści:
 • Codzienna, permanentna i automatyczna inwentaryzacja on-line sprzętu komputerowego (hardware) w sieci komputerowej firmy
 • Kontrola ilości i rodzajów systemów operacyjnych z kluczami produktów
 • Kontrola ilości danego oprogramowania
 • Kontrola oprogramowania na poszczególnych komputerach
 • Zarządzanie przez przeglądarkę internetową
 • Integracja z systemem GLPI – czyli wyeksportowanie danych do systemu umożliwiającego dokładniejsze opisanie sprzętu
 • Idealne wsparcie dla komórek typu „helpdesk”

Usługa umożliwia przygotowanie audytu całej infrastruktury komputerowej firmy wraz z corocznym nadzorem.

Wykonanie kompleksowych analiz potrzeb użytkowników wraz z optymalizacją procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Co robimy?:
 • Analizujemy proces przed optymalizacją
 • Wytyczamy cele przedsięwzięcia (ze szczególnym uwzględnieniem celów zarządu firmy)
 • Ustalamy procesy biznesowe i profile użytkowników
 • Analizujemy potrzeby wraz z optymalizacją procesu 1
 • Analizujemy procesy w powiązaniu z systemem
 • Analizujemy potrzeby wraz z  optymalizacją procesu 2
 • Identyfikujemy i opisujemy implementację procesów w systemie
 • Analizujemy potrzeby wraz z optymalizacją procesu 3
 • Wspomagamy osiągnięcie celów

Przygotowanie modelu ekonomicznego przedsiebiorstwa

Pomagamy opracować optymalny obraz powiązań i zależności ekonomicznych odwzorowujących rzeczywistość funkcjonowania firmy. Przygotowujemy model ekonomiczny poprzez analizę procesów i działań gospodarczych.

modelekoprzed
Proponujemy innowacyjne podejście do zagadnienia budżetowania, kontroli, raportowania i sprawozdawczości.

Innowacyjne podejście do zagadnienia budżetowania, kontroli, raportowania i sprawozdawczości.

Projektujemy i pomagamy rozwijać najważniejsze funkcje Controllingu, do których należą:
 • Planowanie, prognozowanie oraz kontrola realizacji planów
 • Zapewnienie pełnej i spójnej informacji na temat działalności Firmy
 • Motywowanie kadry zarządzającej do samokontroli
 • Ostrzeganie o potencjalnych zagrożeniach i ryzykach
 • Czytelne i bieżące raportowanie

Wdrażamy i wspieramy funkcjonowanie naszego autorskiego Modelu do Budżetowania, którego celem jest dostarczenie wiarygodnego i skutecznego źródła informacji dotyczących szczegółów funkcjonowania firmy, rentowności poszczególnych działań oraz realizacji celów strategicznych i operacyjnych.

Analiza potrzeb klienta i doradztwo.

Analiza potrzeb klienta i doradztwo w zakresie przygotowania specyfikacji przetargowej na oprogramowanie lub sprzęt:

 • Analiza potrzeb w zakresie zakupu sprzętu informatycznego
 • Skalowanie zakupów sprzętu IT pod konkretne projekty
 • Dostawa sprzętu od sprawdzonych partnerów w konkurencyjnych cenach
 • Nadzór nad realizacją projektów informatycznych
 • Przeprowadzanie audytów informatycznych – analiza prowadzonej działalności biznesowej, inwentaryzacja systemu informatycznego, weryfikacja posiadanych licencji, realizacja inwestycji w rozszerzenie infrastruktury informatycznej, ocena skuteczności inwestycji
 • Wdrażanie systemów bezpieczeństwa informatycznego – tworzenie polityki bezpieczeństwa, tworzenie procedur i instrukcji opisujących szczegółowy sposób zabezpieczania danych i zabezpieczeń użytych w używanych systemach informatycznych
 • Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych. Przeprowadzanie analiz potrzeb użytkowników poprzez dobór optymalnego rozwiązania.

Projektowanie i wdrażanie dedykowanych plików MS Excel, MS Access

Projektujemy i wdrażamy niestandardowe narzędzia diagnostyczne, których celem jest stworzenie w organizacji miarodajnego systemu informacji, umożliwiającego ocenę realizacji zadań i korygowanie planów. Dedykowane pliki MS Excel, MS Access współpracują z istniejącym oprogramowaniem/bazą danych Klienta.

Proponowane przez nas rozwiązania służą do optymalizacji procesów odpowiedzialnych za badanie efektywności działania firmy i umożliwiają realną ocenę jej sytuacji w stale zmieniających się warunkach zewnętrznych i wewnętrznych.

Powiązane z bazą MSSQL pliki MS Excel, MS Access dostarczają szeroką wiedzę o efektywności firmy, źródłach zysków lub strat , możliwościach i barierach rozwoju oraz kompetencjach kadry zarządzającej.

Przy użyciu programów MS Excel oraz MS Access oferujemy na poziomie zaawansowanym szkolenia w zakresie raportowania i sprawozdawczości. Podczas szkoleń wspólnie z Klientem projektujemy i wdrażamy arkusze kalkulacyjne.

Wdrażamy arkusze kalkulacyjne pełniące funkcje zestawień kontrolnych do bazy produkcyjnej MSSQL:

 1. Kontrola scenariuszy księgowych oraz innych naliczeń księgowych
 2. Kontrola kart pracy
 3. Kontrola dostaw do faktury zakupowych
 4. Kontrola statusów
 5. Kontrola magazynowa
 6. Kontrola rejestrów zatrudnienia
 7. Kontrola spójności danych pomiędzy rejestrami ERP
 8. Kontrola poprawności dekretacji kosztów
 9. Pozostałe narzędzia kontrolne zgodnie z potrzebami Klienta
Wdrażamy arkusze kalkulacyjne zawierające zestawienia z przetworzonych danych z systemu ERP (tzw. „zrzutki” ), w tym:
 1. Plan amortyzacji
 2. Wykaz wszystkich środków trwałych
 3. Kartoteka dekretów księgowych
 4. Dzienniki księgowe
 5. Zestawienia sald i obrotów
 6. Plan kont
 7. Zestawienia kosztów
Pomagamy projektować i wdrażać zaawansowane arkusze kalkulacyjne, w tym:
 1. Rachunek zysków i strat
 2. Bilans
 3. Sprawozdanie F-01
 4. Przepływy finansowe
 5. Wskaźniki finansowe
 6. Rozliczenie podatku dochodowego
 7. Rozliczenie środków trwałych
 8. Rozliczenie projektu / komórki budżetowej
 9. Rozliczenie budżetu kontraktu / komórki budżetowej
 10. Rozliczenie jednostek organizacyjnych
 11. Analizy wolnych środków w budżetach
 12. Struktura marży i sprzedaży firmy
 13. Analizy wykonania kosztów wraz z wykresami kaskadowymi
 14. Analizy zatrudnienia
 15. Budżet obłożenia
 16. Wiekowanie rozrachunków
 17. Analizy wynagrodzeń
 18. Analiza kart pracy

Zarządzanie dokumentacją

Nowatorskie podejście do archiwizacji dokumentów.

Zarządzanie Repozytorium Dokumentów (ZRD) jest produktem przeznaczonym do rejestrowania, przechowywania i efektywnego zarządzania dużą ilością dokumentów.

Dokumenty przechowywane w bazie danych są zabezpieczane zgodnie z polityką uprawnień i zabezpieczeń dostępu obowiązującą w organizacji.

W zakresie zabezpieczenia danych znajdujących się w bazie możliwe jest wykorzystanie mechanizmu nadawania uprawnień do dokumentów dla każdego użytkownika indywidualnie lub według grup pracowniczych.

Każdy z dokumentów może zostać zapisany odpowiednio do wcześniej zdefiniowanej grupy typów dokumentów. Dokumenty mogą dodatkowo zostać powiązane wg. określonej podstawy dokumentu, sprawy czy projektu. Rejestracja dokumentu może być przeprowadzana z uwzględnieniem informacji o kontrahencie, którego dokumentacja dotyczy.

Dla każdego typu dokumentu mogą zostać zdefiniowane cechy dokumentu, które stanowić będą dodatkowy warunek selekcji przy wyszukiwaniu oraz podstawę do automatycznego indeksowania.

Zastosowanie powyższych rozwiązań ułatwia proces gromadzenia dokumentacji oraz jej wyszukiwania wg zadanego kryterium wyszukiwania (projekt, kontrahent, typ, podstawa, słowo kluczowe)

Wspieramy Klientów w opracowaniu systemu numerowania (indeksowania) dokumentacji oraz projektowania indeksu materiałowego.